MAATSCHAPPELIJK VERANTWOORD

ONDERNEMEN

Bij MVO neemt een bedrijf haar verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit. Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten  op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Bedrijven kunnen als uitgangspunt de ISO 26000 richtlijn nemen.

ISO 26000
De wereldorganisatie voor normalisatie ISO is begin 2005 gestart met het opstellen van de ISO 26000, Guidance on Social Responsibility, een wereldwijde richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).
ISO 26000 helpt bedrijven en organisaties om op een praktische manier met MVO aan de slag te gaan. De definitieve ISO 26000 is  eind 2010 verschenen. Dan komt ook een officiële Nederlandse vertaling van ISO 26000 bij NEN beschikbaar.
Vragen die in de richtlijn beantwoord worden zijn onder meer:

  • Waar gaat MVO over?

  • Wat zijn relevante MVO-thema’s?

  • Hoe kan ik een MVO-beleid opstellen en implementeren?

  • Hoe creëer ik betrokkenheid voor MVO bij stakeholders?

  • Hoe kan ik mijn huidige MVO-beleid optimaliseren en mijn organisatie duidelijker profileren met MVO?

In Nederland houdt o.a. MVO Nederland zich met verspreiding van het MVO gedachtengoed bezig.

Mijn bedrijf en MVO

Er zijn een aantal redenen om met MVO binnen een bedrijf te gaan starten. MVO verhoogt de arbeidsproductiviteit want aandacht voor uw mensen en voor het milieu zorgt voor een positieve sfeer. Medewerkers zijn dan meer betrokken en minder vaak ziek.
Uit onderzoek blijkt dat een MVO-zorgsysteem direct winst oplevert. Besparingen op energieverbruik, minder papierafval of het voorkomen van ander afval levert u direct geld op! MVO helpt risico's in kaart te brengen en schade te voorkomen.

Met MVO speelt u sneller in op de markt, het verbetert de relaties met uw omgeving zoals klanten, leveranciers, banken en overheden (stakeholders). En MVO-bedrijven, blijkt uit onderzoek, zijn innovatiever, origineler en meer onderscheidend. Een zorgsysteem en maatregelen op diverse terreinen verkleint uw ondernemersrisico's. Banken nemen MVO steeds vaker mee als voorwaarde bij de kredietverlening en ook zakelijke opdrachtgevers steeds vaker MVO-eisen aan hun leveranciers. MVO maakt van u een aantrekkelijke werkgever, medewerkers werken graag voor bedrijven die verder kijken dan winst alleen.

MVO in de Creatieve Industrie

De SCGM  ontwikkelt voor de Grafimedia branche de norm voor MVO, zusterorganisatie SCCI deed dit voor de Creatieve Industrie. Zij gebruiken hierbij de ISO 26000-richtlijn als uitgangspunt. De beide certificatie-instituten zijn gespecialiseerd in de Grafimedia branche  en Creatieve industrie. Sinds 2011 beoordelen zij  bedrijven of zij voldoen aan de eisen zoals die voor MVO voor de Grafimedia branche of Creatieve Industrie zijn vastgesteld. De branche erkent dit certificaat voor MVO Grafimedia.

Hoe kan ik MVO in mijn bedrijf invoeren?

U kunt zelf aan de slag gaan met behulp van de norm maar het Dienstencentrum heeft veel ervaring bij de implementatie van zorgsystemen zoals kwaliteit, milieu en ARBO maar zeker ook MVO. Op dit moment zijn de eerste bedrijven gestart met het invoeren van een MVO-systeem in hun bedrijf. Meer informatie kunt u vinden op de website van het Dienstencentrum

© 2020 by frankdenhartog