MILIEU

Hoe doet u dat, milieuvriendelijk produceren?

Dat kan een bedrijf doen door een milieuzorgsysteem in te voeren. Werken volgens een milieuzorgsysteem vergt inzet en tijd. In de Milieubeleidsovereenkomst (dit is een overeenkomst tussen de overheid en de grafimedia branche) is een doelstelling opgenomen dat het overgrote deel van de grafische bedrijven over een milieuzorgsysteem moet beschikken.

De grafimedia bedrijfstak laat zien dat de invoering van een milieuzorgsysteem in MKB  goed mogelijk is. Er is een milieuzorgsysteem op basis van ISO 14001 ontwikkeld specifiek voor de grafimedia industrie en verpakkingsdrukkerijen, een systeem dat "passend" is voor zowel een heel klein bedrijf als een groot concern.
Met dit systeem kunnen bedrijven voldoen aan de eisen en maatregelen zoals die in de Milieubeleidsovereenkomst voor de grafische industrie en de Wet Milieubeheer zijn vastgelegd.

Zorg voor het milieu

De overheid, klanten en omwonenden van een bedrijf vragen of eisen steeds vaker u het milieu zo min mogelijk te belasten en duurzaam te produceren. Milieu-verantwoord produceren wordt tegenwoordig net zo belangrijk als het leveren van een goed product binnen de afgesproken tijd tegen een aanvaardbare prijs. Hoe doet u dat, duurzaam produceren? Door onder andere een milieuzorgsysteem in te voeren.

ISO 14001 Milieuzorgsysteem

ISO 14001 is de internationale norm met eisen waaraan een milieumanagementsysteem moet voldoen. Steeds meer klanten verwachten van hun leveranciers in de productieketen dat zij een duurzaamheidsbeleid voeren. De beste manier om dit te bereiken is het invoeren van een milieumanagementsysteem. ISO 14001 wordt door directies nog steeds als beste middel gezien om het productieproces duurzaam te laten verlopen. Dat levert niet alleen milieuwinst op, maar ook de waardering van uw klanten en handhavers van de overheid. Daarnaast maakt een bedrijf aantoonbaar dat zij streeft naar het voorkomen van milieuschade en in staat is om haar milieuprestaties continue te verbeteren.

Onafhankelijke beoordeling

Een bedrijf kan haar milieuzorgsysteem laten beoordelen door een certificatie-organisatie, zie "Certificeren". Zij beoordeelt het systeem met speciaal voor de sector ontwikkelde ISO14001 norm.

Zo'n beoordeling, ook wel milieu-audit genoemd leidt bij een positief resultaat tot de uitreiking van het ISO 14001 certificaat. Dit biedt de klant de garantie dat haar communicatie product onder de meest milieu-optimale omstandigheden wordt geproduceerd. Ook kan de klant  het milieu-logo op haar product gebruiken.

FSC en PEFC

Klanten en de eindgebruikers willen steeds vaker de garantie dat producten die zij kopen daadwerkelijk van hout uit een verantwoord beheerd bos vervaardigd zijn. Om uw klanten deze garantie te kunnen geven, kunt u laten controleren of er in uw bedrijf op de juiste manier met FSC/PEFC-papier wordt omgegaan. U kunt daartoe een officiële audit  laten uitvoeren. Na het met goed resultaat afsluiten van die audit, krijgt u het  zogenaamde FSC of PEFC-certificaat.
In de creatieve industrie/grafimedia industrie kan men op verschillende manieren ondersteund worden bij het behalen van het FSC-certificaat. Men kan zelf een FSC of PEFC systeem invoeren of dat laten doen. Men kan als klein MKB-bedrijf deel nemen aan het Dienstencentrum-groepscertificaat voor FSC.

 

© 2020 by frankdenhartog