DUURZAME KWALITEIT

Kwaliteitszorg is gericht op het beheersen van de organisatie op vele aspecten. In de productie van bedrijven leidt kwaliteitsbeheersing tot het verlagen van de faalkosten. Door een betere beheersing van productieprocessen zullen minder grond en hulpstoffen verloren gaan. Ook zal er minder werk overgemaakt worden. Omdat het geproduceerde product of dienst in een keer goed is geproduceerd. Dit leidt tot direct tot een mindere belasting van het milieu.

Wat is kwaliteit?

Er zijn vele omschrijvingen van het begrip kwaliteit. Een ervan is: 
Voldoen aan de uitgesproken en vanzelfsprekende verwachtingen van de interne en de externe klant.

De definitie geldt voor de gehele bedrijf.
Kwaliteit is dus niet voorbehouden aan de afdelingen of personen die direct contact hebben met de klant. Het is wel zo dat deze personen of afdelingen de kwaliteit uiteindelijk waar zullen moeten maken. Dat kunnen zij echter niet als zij hun werk niet goed kunnen doen, bijvoorbeeld doordat ze verkeerde materialen of verkeerde informatie krijgen, of dat te laat gebeurt. Om dus aan de verwachtingen van de externe klant (= van buiten het bedrijf) te kunnen voldoen, moeten hun interne leveranciers (= van binnen de organisatie) de juiste producten of diensten.

Kwaliteit in het bedrijf

Kwaliteit levert een bijdrage aan de voortdurende optimalisering van de bedrijfsvoering van uw bedrijf. Hierdoor verbetert de efficiency en de continuïteit. In de Grafimedia gebruiken de bedrijven het  evalueer- en verbetermodel dat ten grondslag ligt aan de ISO 9001 welke is afgestemd op de Grafimedia branche.  Dit systeem is nu ook beschikbaar voor de Creatieve Industrie

Men kan het bedrijfseigen kwaliteitszorgsysteem laten certificeren tegen de speciaal voor de grafimedia ontwikkelde certificeringsnorm die voldoet aan de ISO 9001 standaard.

 U kunt een quick scan doen om te zien in hoeverre uw bedrijf al aan kwaliteitseisen voldoet. Klik hier!

Stakeholders

Iedere organisatie heeft Stakeholders. En deze stakeholders (belanghebbenden bij een organisatie) verwachten een bepaalde mate van kwaliteit van een bedrijf.

Bij stakeholders moet u denken aan : omwonenden, klanten, werknemers, aandeelhouders etc.

 

Stakeholdersonderzoek:

Bij zo'n onderzoek worden acht bedrijfsdisciplines bekeken op de aspecten: People, Planet en Profit. Aan een aantal stakeholders wordt gevraagd om hun mening te geven over het bedrijf aan de hand van vragenlijsten/enquêtes. De resultaten van de gesprekken worden teruggekoppeld in een presentatie aan de hand van een aantal diagrammen.  
Meer informatie? Klik hier!

© 2020 by frankdenhartog