GROENE MARKETING

 

Wat is groene marketing eigenlijk?

Om de bovenstaande vraag te kunnen beantwoorden moeten we eerst  vaststellen wat marketing is. Er bestaan vele verschillende definities van marketing. Maar ik vind: "marketing is het creëren, communiceren en leveren van waarde aan een je afnemers, B2B-klanten of consumenten en dat winstgevend doen". Als je vanuit deze definitie redeneert zou Groene marketing dan het winstgevend creëren, communiceren en leveren van waarde aan een doelgroep zijn, met behulp van milieu/duurzaamheidsvoordelen van een product/dienst dat ecologisch/ maatschappelijk verantwoord is geproduceerd en geleverd.

Het groene product of de groene dienst dient dan twee doelen. allereerst moet het leefmilieu worden verbeterd en ten tweede moet de klantbehoefte worden bevredigd. Dit is een duidelijke afwijking van de gangbare definities van marketing.

Groene marketing, een hype of de toekomst?
Groene marketing is hip, maar zeker geen hype!  De uitdaging waarvoor we staan is groot. Het is van belang  dat duurzaam produceren en consumeren  gaat groeien willen wij deze aarde met haar beperkte middelen ook voor de generaties na ons behouden. Het mag duidelijk zijn dat marketing hierbij een grote rol kan spelen. Marketing kan veel meer doen dan louter het bestaande goede gedrag helpen verspreiden. Marketing moet helpen innoveren, moet ervoor zorgen dat duizenden alternatieven die oneindig veel beter zijn en die we nog allemaal moeten gaan bedenken, ingang vinden bij de massa.

Zowel door innerlijke betrokkenheid maar ook door regelgeving of pressie van buiten, hebben veel bedrijven al grote stappen gezet in het verduurzamen van hun inkoop en productieproces. Binnen de marketing van bedrijven is duurzaamheid echter een nog relatief klein onderwerp. Werken vanuit de behoefte van de afnemer, een B2B-klant of de consument is daarbij essentieel.

Groenwassen?

Zoals ‘witwassen’ bestaat er ook "Groenwassen'. Een fenomeen dat bedrijven zich groener voordoen op het gebied van de ecologische activiteiten of de economische voordelen van een product of dienst dan ze in werkelijkheid zijn. Bedrijven claimen dus duurzaam te zijn terwijl dit beeld niet klopt met de werkelijkheid. Het geprojecteerde imago wijkt af van het werkelijke. Groenwassen keert zich altijd tegen diegene die er misbruik van maakt!

Wat kan marketing voor mij betekenen?
Groene marketing staat in de kinderschoenen. En binnen een onderneming is het een deel dat het bedrijf zichtbaar maakt voor de buitenwereld.
Marketing kan maar een bescheiden directe bijdrage leveren aan de oplossingen van het klimaatprobleem en andere maatschappelijke problemen. Het is als de top van een ijsberg, boven de zeespiegel vrij klein zijn, het is wel duidelijk zichtbaar. Dat maakt marketing zo belangrijk. Marketing opereert op het terrein waar al die ontwikkelingen achter de schermen in bedrijven en bij organisaties het leven van de gewone burger raken.

Het succes van bedrijven, die zich richten op duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid is mede te danken aan de mensen achter de marketing. In het MKB wellicht de directeur zelf of de medewerkers die direct met klantbehoeften bezig zijn. Of de technische mensen die direct bezig zijn met procesinnovatie op het terrein van duurzaamheid. Vaak de motor achter nieuwe producten en diensten, campagnes voor  verandering en nieuwe bedrijfsmodellen. Marketing echter kan het grote publiek  en de B2B-afnemer enthousiast maken. Daarom zullen steeds meer bedrijven de marketing opzoeken. Het is een slimme keuze, het is de juiste keuze.

Aan welke eisen voldoen producten en diensten in groene marketing?
Wil je succesvolle groene producten en diensten produceren en leveren aan de afnemer en aansluiten bij zijn/haar behoeften? Dan moeten deze aan drie basiseisen voldoen:

  • het product of dienst  levert waarde die aansluit bij duurzame waarden,

  • het product of de dienst verrijkt de kennis over product eigenschappen van de afnemer of de consument met de kennis van duurzaamheid,

  • het product of de dienst is volstrekt geloofwaardig in zijn claim groene waarde te leveren.

Communiceren is van groot belang!
De boodschap aan laten sluiten op de behoefte van de afnemer is een kunst apart. In deze informatie- maatschappij moet men cross mediaal communi-ceren, verschillende kanalen inzetten om de boodschap over te brengen. Zoals: websites, e-mail, direct mail, vrije publiciteit, advertenties, folders goede informatieve verpakkingen. Via diverse kanalen: in druk, via televisie of radio, internet, telefoon etc.

© 2020 by frankdenhartog