ENERGIE

Wat is duurzame energie?

Duurzaam omgaan met energie (energiezorg) is het op een economisch verantwoorde en structurele wijze uitvoeren van technische-, organisatorische maatregelen en gedragsverandering om het omgaan met energie te veranderen. Inclusief de energie nodig voor de productie van communicatie-uitingen maar ook stimuleren om het gebruik van grondstoffen en hulpstoffen te verminderen.

Zowel onderzoeksinstituten als energieproducenten en milieuorganisaties zijn het er over eens dat duurzame energie(voorziening) steeds belangrijker wordt. Door films als An Inconvenient Truth en het Akkoord van Parijs halen klimaatverandering en energiebesparing ook steeds vaker het nieuws. Het bewustzijn bij consumenten en B2B-afnemers groeit. Men kan kijken naar de inzet van alternatieve energiebronnen maar zeker ook naar energiebesparing!

Duurzame energiebronnen

Duurzame energiebronnen hebben twee grote voordelen ten opzichte van fossiele brandstoffen zoals aardgas en kolen.
De energiebronnen gaan allereerst nooit op: wind, zonlicht en warmte diep onder de aardkorst, zijn er altijd. Energie uit biomassa maakt gebruik van organische materialen zoals groente- fruit- en tuinafval, hout en palmolie. Het kost wat tijd om die weer te telen of produceren, maar in principe groeien die 'bronnen' in relatief korte tijd weer aan.
De vorming van de fossiele brandstoffen in hoeveelheden zoals die we nu gebruiken, kost miljoenen jaren. Daarom heten ze in de praktijk eindige bronnen: als ze op raken, kunnen we niet wachten op de vorming van nieuwe olie, aardgas of steenkool.

Meer informatie?

Kijk voor meer informatie en ondersteuning op de website van het Kennisplatform: Energie Creatieve Industrie.

Duurzame energie in de creatieve/grafimedia sector

 

In de Grafimedia branche wordt al zo'n 15 jaar structureel gewerkt aan de beperking van het energieverbruik. En met goede resultaten. De structurele aanpak binnen bedrijven bestaat uit vier stappen:

Stap 1: Analyse van het energieverbruik. Met behulp van de "checklist energiemaatregelen" krijgt een bedrijf snel inzicht in haar energieverbruik en de daarmee samenhangende kosten.

Stap2: Kijken welke energiemaatregelen er van toepassing zijn op het bedrijf. Gekeken wordt naar haalbaarheid en terugverdientijd.

Stap 3: De gemeente beoordeelt de uitvoering van de genomen maatregelen.

Stap 4: Indien het bedrijf aan de eisen voldoet wordt de vergunning verleend (Wet milieubeheer).

De Stichting Inkoop Energie (SEI) brengt de energiekosten voor aangesloten bedrijven terug door collectief in te kopen. Zij koopt gegarandeerd 100% groene stroom in. De SEI heeft zowel voor gas als elektriciteit aantrekkelijke contracten kunnen afsluiten. De contracten zijn afgestemd op het daadwerkelijke energieverbruik van de onderneming. De lagere tarieven resulteren voor de grafimedia-branche in een gezamenlijke besparing van 1,7 miljoen op de gas- en elektriciteitskosten.

© 2020 by frankdenhartog