CO2-REDUCTIE

De CO2-Voetafdruk of Carbon footprint is een maat voor de uitstoot van CO2  als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen. De mondiale voetafdruk is het aantal hectaren van de aarde dat nodig is om in jouw behoeften te voorzien. Het is letterlijk de voetafdruk die u op aarde achterlaat. De gemiddelde voetafdruk van een Nederlander is 4,4 hectare. Voor elke aardbewoner is 2,1 hectare beschikbaar.

Carbon Footprint in de Creatieve/Grafimedia sector

Een aantal Europese brancheorganisaties waaronder het KVGO heeft een CO2-calculator ontwikkeld, de z.g. ClimateCalc. Dit is een specifiek voor de grafimedia bedrijven ontwikkelde  Carbon-Footprint rekenmodule. ClimateCalc is ontworpen om exacte informatie te verstrekken over de CO2-voetafdruk van het individuele grafische product vanuit een levenscyclusinvalshoek. De klant en het grafisch bedrijf zijn afhankelijk van deze informatie om prioriteiten te stellen bij hun inspanningen om de CO2-voetafdruk te minimaliseren voordat kan worden overgegaan tot compensatie (neutralisering) van de voetafdruk.

Voor de berekening van de CO2-voetafdruk van een specifiek grafisch product, moeten de voetafdrukgegevens van de gebruikte grondstoffen voor dat product gecombineerd worden met de voetafdrukgegevens van het grafisch bedrijf zelf. ClimateCalc voorziet in een dergelijke berekeningsgrondslag.

Om CO2 goed te kwantificeren volgt men een wereldstandaard. Deze vinden we terug in het Green House Gas (GHG) Protocol en NEN-ISO 14064. Het begint met het bepalen van de CO2-uitstoot van de primaire processen in het bedrijf: dat wordt gedaan middels een Carbon Footprint Analyse.

De Klant en Carbon Footprint

De klant kan op twee zaken letten, als het gaat om Carbon Footprint, in zijn beslissing om tot productie van zijn communicatie-product over te gaan.
Hij kan kijken welke bijdrage zijn leverancier levert aan het terugdringen van CO2.
Maar vooral kan hij, bij het beslissen hoe het communicatie-product er uit komt te zien, letten op de verschillende facetten die van invloed zijn op zijn product. Met behulp van de CO2-rekenmodule kan het Grafimedia bedrijf uitrekenen op welke wijze het product gemaakt kan worden met de minste CO2 belasting.
Het ontwerp van het communicatie product is daarbij van grote invloed.

Onafhankelijke toetsing

Bedrijven die daartoe over willen gaan, bijvoorbeeld omdat hun opdrachtgevers dat eisen, zullen daarvoor bij de SCGM het erkende certificaat van ClimateCalc kunnen behalen. Op de website van SCGM vindt U meer informatie over de certificering van Carbon Footprint.

© 2020 by frankdenhartog