CERTIFICEREN

 

Waarom certificeren?

Er zijn een aantal redenen die aanleiding kunnen zijn voor certificering:

Allereerst omdat uw klant er om vraagt. De beoordeling van de leverancier door een onafhankelijke partij biedt u een mate van zekerheid dat het bedrijf aan de eisen van de klant, bijvoorbeeld op het terrein van duurzaam produceren, voldoet. Het toeleverende bedrijf ( u als leverancier) kan zich onderscheiden van anderen.

Verder wordt het bedrijf er beter van.  Onderzoek heeft aangetoond dat er een grotere betrokkenheid van de medewerkers ontstaat, klantenbinding toeneemt, faalkosten worden verlaagd en dat het management meer grip op het bedrijf krijgt.

 

De Stichting Certificatie GrafiMedia branche (SCGM) is het certificatie-instituut voor de grafimedia branche, Stichting Certificatie Creatieve Industrie (SCCI) is dat voor de creatieve sector. Zij zijn beiden onafhankelijke certificeringsinstituten.

 

De vaststelling en bewaking van de systeemnormen vindt bij beiden plaats door de z.g. Raad van Toezicht. In deze raad hebben onafhankelijke deskundigen zitting vanuit diverse inhoudsvelden. De SCGM voert audits uit bij grafimedia bedrijven en verpakkingsdrukkerijen voor de diverse branche zorgsystemen en ISO-normen, FSC, PEFC en Duurzaam Inkoop Certificaat. De SCCI bij bedrijven uit de creatieve sector.

Meer informatie?
De SCGM en SCCI certificeren ISO 9001, ISO 12647, ISO 14001, OHSAS 18001, FSC, PEFC, Carbon Footprint, Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, ARBO RI&E en Maatschappelijk Verantwoord Inkopen.

 

Op de website van de SCGM: www.scgm.nl  en SCCI: www.creatieve-industrie.com vindt u meer informatie over de certificering van de bovengenoemde systemen. Ook treft U hier het Register aan en de Auditnormen en Certificatievoorwaarden.

Register van bedrijven

 

Op de website van de SCGM en de SCCI vindt u een overzicht (register) van alle bedrijven die zijn gecertificeerd voor een van de genoemde normen. De certificering staat garant voor een onafhankelijke beoordeling van het bedrijf en is voor de klant het keurmerk dat men aan de gestelde eisen voldoet.

© 2020 by frankdenhartog