ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN ARBO

Er worden meer voorwaarden en hogere  eisen gesteld aan de wijze waarop bedrijven omgaan met hun medewerkers, het belangrijkste kapitaal van een onderneming. Het rekening houden in de bedrijfsstrategie met mogelijke ontwikkelingen draagt bij tot behoud van de concurrentiepositie van een bedrijf. En dus aan de duurzame continuïteit. In de toekomst wordt arbeid schaars. Het is daarom belangrijk te investeren in Arbo en HRM om als bedrijf voor diverse stakeholders aantrekkelijk te blijven.

ARBO RI&E Grafimedia

Met het digitale hulpmiddel Risico-inventarisatie en -evaluatie of kortweg de RI&E Grafimedia, die speciaal is ontwikkeld voor de grafimedia branche, kunnen bedrijven gratis en eenvoudig de wettelijk verplichte RI&E invullen.

De RI&E Grafimedia brengt alle risico’s voor de veiligheid en gezondheid van het personeel in kaart. Naast een overzicht van deze bedrijfsspecifieke arbo-risico’s krijgt u ook een plan van aanpak voor het oplossen ervan. Hierdoor voorkomt u ongewenste situaties  zo veel mogelijk.

ARBO-zorgsysteem ISO 45001

Voor de creatieve en grafimedia sector ontwikkelde Arbozorgsysteem, gebaseerd op de ISO 45001-normering helpt u bij het fasegewijs invoeren van de ARBO- en HRM-aspecten passend bij uw bedrijfssituatie, uw omgeving en uw groeipotentieel. U kunt zelf bepalen wat er nog verbeterd moet en kan worden om aan de eisen en aan de wet- en regelgeving te voldoen.

Het Arbozorg-systeem kan extern worden getoest.  U kunt een audit door de Stichting Certificatie Grafimedia (SCGM) laten uitvoeren. Deze Arbozorgtoetsing geeft bij goed resultaat recht op het Grafimedia ISO 45001 certificaat.

Werknemers én werkgevers in de Grafimedia sector hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een veilige en gezonde werkomgeving. Het motto:
 
Gezondheid = Continuïteit
 
Er is de afgelopen jaren jn de bedrijven veel werk verzet om verzuim en WAO-instroom laag te houden.

Arbocatalogus Grafimedia

De sociale partners (vakbonden en werkgevers) hebben het project  Arbocatalogus Grafimedia afgerond. De via een website te benaderen arbocatalogus bevat oplossingen voor de belangrijkste ARBO-risico’s in de bedrijfstak en is van toepassing voor alle werkgevers en werknemers in de Grafimedia.

© 2020 by frankdenhartog